Habitushuset Frederiksværksgade

Antal pladser

10

Godkendt jf. SEL §§ 104, 107 & 108

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

Visitation

Telefon: 20 61 02 41

Mail: visitation@habitus.dk

HABITUSHUSET FREDERIKSVÆRKSGADE

HabitusHuset Frederiksværksgade rummer 10 lejligheder, der alle har en størrelse på 42-45 m2. Alle lejlighederne har deres egen indgang, stue, badeværelse, soveværelse og tekøkken. Alle lejlighederne har ligeledes deres egen lille have/terrasse.

Botilbuddet ligger på en stor grund i naturskønne omgivelser. Grunden rummer store græsarealer, der skaber rig mulighed for at dyrke udendørs aktiviteter. Der er ligeledes hyggelige kroge i hjørnerne, hvor beboerne har mulighed for at slappe af og nyde omgivelserne. HabitusHuset Frederiksværksgade er omringet af en lille skov, hvor beboerne kan gå ture i. Botilbuddet ligger i udkanten af Hillerød by, og der er adgang til et stisystem, der går hele vejen ind til Hillerød centrum, hvor der findes gode indkøbs- og aktivitetsmuligheder.

Se botilbuddets ydelsesbeskrivelser her:

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

PÆDAGOGISKE METODER OG INDIVIDUELLE BEHOV

Beboerne i HabitusHuset Frederiksværksgade har ofte gennemgribende udviklingsforstyrrelser og komorbide diagnoser. Beboerne har derfor ofte tillægsdiagnoser såsom  ADHD, angst, OCD, mental retardering, søvn- og spiseforstyrrelser, depression, epilepsi osv.

Alle vores borgere har unikke behov. Vores arbejde i HabitusHuset Frederiksværksgade går derfor ud på at arbejde ud fra den enkelte borgers kompetencer og ressourcer, da vi ønsker at skabe en hverdag med mest muligt livskvalitet for den enkelte.

I HabitusHuset Frederiksværksgade er der fokus på at yde så lidt hjælp som muligt, men også så meget hjælp som nødvendigt til den enkelte borger. Der er fokus på dette, da det er en ekstremt vigtig faktor i forbindelse med at udvikle den største selvstændighedsgrad hos borgeren. Det er i HabitusHuset Frederiksværksgade den fornemmeste opgave at minimere borgernes forhøjede frustrationsniveauer og derigennem også maksimere deres livskvalitet. Dette opnås blandt andet gennem nøje planlagte og strukturerede udviklings- og aktivitetsplaner, der er udarbejdet med afsæt i den enkelte borgers grundlæggende forudsætninger. Herigennem fokuseres der på den enkelte borgers behov, lyster og interesser, da alle individer er unikke og forskellige.

PERSONALET PÅ FREDERIKSVÆRKSGADE

Personalenormeringen på Frederiksværksgade er som udgangspunkt 1:1, hvilket betyder, at der er en pædagog til en beboer både i dag- og aftentimerne. Alle beboerne i HabitusHuset Frederiksværksgade har unikke behov, så der er også mulighed for andre former for normeringer. Det kan f.eks. være 1 pædagogisk personale til 2 beboere (1:2). I nattetimerne er der altid vågne personale til stede, og andet personale kan altid tilkaldes.

For at sikre at alle beboere i HabitusHusene bliver mødt med de samme høje pædagogiske færdigheder, gennemgår alt personale den samme oplæring, når de bliver ansat i Habitus. På den måde sikrer vi, at alle nye medarbejdere har den nødvendige faglige ballast. Du kan læse mere om, hvordan vi ansætter og onboarder nyt pædagogisk personale i videoen her.