Vælg en side

Habitushuset Frederiksværksgade

Antal pladser

10

Normering

Tæt personale af en til to medarbejdere

Døgnpersonale

Botilbuddet er bemandet døgnet rundt

l

Bevillingsgrundlag

Botilbud efter SL § 107 & § 108, samt dagtilbud efter SL § 104

Visitation

Telefon: 20 61 02 41 Mail: visitation@habitus.dk

HABITUSHUSET FREDERIKSVÆRKSGADE

HabitusHuset Frederiksværksgade er placeret i en bygning, der tidligere har huset et gartneri. Botilbuddet rummer i alt 10 lejligheder, der har en størrelse på 42-45 m2. Alle lejlighederne har deres egen indgang og stue, og deres eget badeværelse, soveværelse og tekøkken. Alle lejlighederne har ligeledes deres egen lille have/terrasse. 

 

Botilbuddet ligger placeret på en stor grund i naturskønne omgivelser. Grunden rummer store græsarealer, der skaber rig mulighed for at udføre fælles eller individuelle udendørs aktiviteter. Der er ligeledes hyggelige kroge at finde, hvor beboerne har mulighed for at sidde og slappe af og nyde naturen og omgivelserne. HabitusHuset Frederiksværksgade er omgivet af en lille skov, der kan benyttes til at gå ture i. Botilbuddet ligger i udkanten af Hillerød by, og der er adgang til et stisystem, der går hele vejen ind til Hillerød centrum, hvor der findes gode indkøbs- og aktivitetsmuligheder.

Se botilbuddets ydelsesbeskrivelser her:

Ydelsesbeskrivelse §104

Ydelsesbeskrivelse §§107-108

 

PÆDAGOGISKE METODER OG INDIVIDUELLE BEHOV

HabitusHuset Frederiksværksgade er målrettet borgere, der lever med en gennemgribende udviklingsforstyrrelser og evt. også/eller fysiske funktionsnedsættelser – herunder blandt andet angst, depression, OCD, ADHD, mental retardering m.fl.  

I HabitusHuset Frederiksværksgade er der fokus på at yde så lidt hjælp som muligt, men også så meget hjælp som nødvendigt til den enkelte borger. Der er fokus på dette, da det er en ekstremt vigtig faktor i forbindelse med at udvikle den største selvstændighedsgrad hos borgeren. Det er i HabitusHuset Frederiksværksgade den fornemmeste opgave at minimere borgernes forhøjede frustrationsniveauer og derigennem også maksimere deres livskvalitet. Dette opnås blandt andet gennem nøje planlagte og strukturede udviklings- og aktivitetsplaner, der er uarbejdet med afsæt i den enkelte borgers grundlæggende forudstæninger. Herigennen fokuseres der på den enkelte borgers behov, lyster og interesser, da alle individer er unikke og forskellige. 

PERSONALET PÅ FREDERIKSVÆRKSVEJ

I HabitusHuset Frederiksværksgade er personalenormeringen som udgangspunkt 1:1, hvilket dækker over, at der er en pædagog, der støtter og hjælper en enkelt borger i løbet af dag- og aftentimerne. På botilbuddet er der i nattetimerne ligeledes altid en vågen nattevagt til rådighed.

I HabitusHuset Frederiksværksgade søger personalet altid at være ressourceorienterede, anerkendende og meget tydelige i deres møde med beboerne. Det er personalets opgave at hjælpe beboerne med at opnå diverse drømme og mål, som den enkelte beboer måtte have. Det er ligeledes deres opgave at sørge for en total minimering af den forhøjet frustration, så borgernes livskvalitet øges. Det er fokus blandt alt personale, der ved, hvordan de yder den bedst mulige omsorg for den enkelte borgere. Hertil besidder personalet en synergi af flere kompetencer – herunder en høj grad af empati, disciplin, tålmodighed og fleksibilitet.